بارم

سوالات درس الیاف نساجی سال تحصیلی 90-1389          مریم غفاری سر گروه رشته طراحی دوخت  

 

ردیف

 

از نخ با تاب زیاد برای چه پارچه هایی استفاده می شود؟

 

هدف از تاب دادن نخ چیست ؟

 

از واحد ..........برای نمره نخ های ظریف و یکسره استفاده می شود .

یک تکس برابر با ..............دنیر است .

در روش مستقیم نخ های ...............دارای نمره ی کمتری هستند .

در روش غیر مستقیم نخ های ضخیم دارای نمره ............هستند .

 

نمره ی یک نخ 40تکس است . نمره ی آن نخ چند دسی تکس است ؟

 

نمره ی نخ چهار لایی که هر نخ آن 20 متریک است چند است ؟

 

چرا در هنگام دوخت جهت تاب و مقدار تاب نخ مهم است ؟

 

در نخ های دوخت جهت تاب نخ یک لا چیست ؟

ترتیب تاب نخ های دوخت چند لا چیست ؟

ترتیب جهت تاب در نخ های دوخت کابلی چیست ؟

در نخ های دوخت کابلی جهت تاب نخ یک لا چیست ؟

 

نمره ی برچسب نخ دوخت چهار لایی که هر نخ یک لای آن دارای نمره 40 متریک است چند است ؟

 

چرا بسته های مخروطی برای کار با چرخهای صنعتی مناسبند ؟

 

با غلط و صحیح پاسخ دهید .

 

نخ دوخت پنبه ای برای پارچه های استرچ و تریکو مناسب نیست .

نخ های پلی استری برای پارچه هایی از جنس الیاف مصنوعی مناسب است .

نخ پنبه ای برای دوخت پارچه های نایلونی مناسب است .

برای نخ های دوخت فلزی از اتوی بخار استفاده می شود .

 

روشهای مختلف تولید پارچه کدامند ؟

 

در پارچه های حلقوی تراکم پارچه چگونه است ؟

 

آویزش چیست ؟

 

با افزایش تاب نخ پرز دانه ایجاد شده در پارچه ............... می یابد .

آویزش پارچه سبک از آویزش پارچه سنگین  ................ است .

الیاف مصنوعی از پارچه های سلولزی چروک پذیری  ................. دارند .

با افزایش تراکم پارچه وزن ان ..................... می یابد .

 

چهار عامل موثر برخصوصیت پارچه کدامند ؟

 

کشش و برگشت پذیری پارچه به چه چیز بستگی دارد ؟

 

علل جمع شدگی پارچه چیست ؟ ( 4 مورد )

 

ساختار پارچه بر چه چیز آن اثر دارد؟

 

 

..................... خشک کردن چرخشی با دمای متوسط

                        

  ....................... خشک شویی با استفاده از هر نوع حلالی مجاز است                                             

 

 

 

 

 

 

نخ ها با تاب کم چه حالتی دارند ؟

 

نمره ی نخ چیست ؟

 

در روش مستقیم چه چیز به عنوان نمره ی نخ بیان می شود ؟

 

از دو نخ که نمره ی آن 50 و30 دسی تکس است کدام ظریف است ؟

 

الیاف پلی استر در دمای 260 تا240 حالت ................پیدا می کنند .

 

طریقه مصرف پلی استر چگونه است ؟

 

انواع لیف استات کدامند ؟

 

شکل عرضی نایلون ................. و حلال استات ..................... است .

 

مصرف سفید کننده ها در مورد ویسکوز ریون چگونه است ؟

 

سوالات زیر را باصحیح و غلط پاسخ دهید .

 

اتو پذیری پارچه های نایلونی 150 تا 110 هستند .

الیاف پلی استر در دمای 260 درجه ذوب می شود .

عطر و ادکلن به پارچه های ویسکوز ریون آسیب می رساند .

الیاف استات قبل از تماس با شعله ذوب می شود و کمی از شعله دور می شود .

 

نمره ی دونخ 30 و 70 متریک است کدام ضخیم تر است ؟

 

برای رفع مشکل استحکام کم نخ یک لا چه می کنند ؟

 

سیگارت چیست ؟

الف) بسته ی مخروطی         ب) بسته ی استوانه ای            ج) بسته ی سر مخروطی   د) بسته ی بزرگ

 

خواص پلی استر و پنبه در نخ دوخت پلی استری با روکش با پنبه چیست ؟

 

فقط استفاده از سفید کننده های غیر کلر دار مجاز است . ................. 

 

                   ..............................................................

 

 

یکی از پر مصرف ترین الیاف مصنوعی در صنعت نساجی چیست ؟

 

پاسخ دهید .

 

شکل دندانه ای مقطع عرضی .................... است .

الیاف ................... قابلیت شستشو در دمای بالا را دارند .

پارچه های ....................... برای پلیسه شدن مناسبند .

حلال نایلون .................... و حلال پلی استر .................. است .

 

ماده ی اولیه نایلون از چیست ؟

 

خاکستر باقی مانده ی نایلون چگونه است ؟

 

الف) خاکستر ندارد     ب) گلوله ای سخت و خاکستری       ج) گلوله ای سخت و سیاه    د) خاکستری و شکننده

 

سلولز از چه بدست می آید ؟

 

روشهای شناسایی کدامند ؟

 

کتان از چه بدست می آید ؟

 

................... پس از شستشو نرم تر و براق تر می شود .

 

...................... از ساقه ی گیاه شاهدانه استخراج می شود .

 

لیف را تعریف کنید ؟

 

الیاف معدنی چیست ؟

 

الیاف بر اسا س جنس به چند دسته تقسیم می شوند ؟

 

برای جلوگیری از خارش پوست بر اثر مالش با پشم چه باید کرد ؟

 

کیفیت موهر به چه چیز بستگی دارد ؟

 

برای خشک کردن لباس های موهر چه باید کرد ؟

 

دو ویژگی که از چین خوردگی پشم ایجاد می شود کدامند؟

 

خاکستر باقی مانده ی پشم چگونه است ؟

 

مقطع عرضی پنبه ..................... ابریشم .................... و پشم ................... است .

 

دیواره ی سلولزی نشانه ی چیست ؟

 

بهترین روش اتو کشی مخمل چیست ؟

 

کدام جز الیاف مصنوعی هستند ؟

الف) اکریلیک          ب) استات        ج) سلولزی          د) ریون                               

1

 

2

 

3

 

 

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

 

15

 

16

 

17

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

31

 

32

 

 

33

 

34

 

 

 

 

35

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

38

 

 

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

+ نوشته شده توسط سرگروه م.غ در چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۰ و ساعت 12:5 |


Powered By
BLOGFA.COM